Bloom

Verken de toekomst van het onderwijs
Doe de workshop

Anko van Hoepen
Vicevoorzitter PO-raad

Welkom bij Bloom

De online workshop waarin je de toekomst van het onderwijs gaat verkennen.

Wat gebeurt er als je onderwijs volledig verplaatst naar een digitale omgeving? Nog niet zo lang geleden konden we ons hier nog nauwelijks een voorstelling bij maken. Inmiddels heeft vrijwel iedereen in het onderwijs de mogelijkheden én tekortkomingen van online onderwijs zelf ervaren. Dit is dan ook het moment om met elkaar stil te staan bij de impact die technologie kan hebben op het onderwijs en hoe dit zich verhoudt tot jouw visie op onderwijs. De online workshop begeleidt jou en je team in dit gesprek en geeft input om je visie op ICT te ontwikkelen of aan te scherpen.

We leven in spannende tijden.

Kunstmatige intelligentie en geavanceerde robotica zullen de manier waarop wij leren, werken en samenleven verstrekkend veranderen.

Maar hoe deze veranderingen gaan uitpakken staat niet vast. Dit moeten we met zijn allen uitvogelen. Wat niet vanzelfsprekend is. Computerprogramma’s weerspiegelen namelijk de waarden van de programmeurs die ze hebben geschreven en de bedrijven die ze op de markt brengen. Deze waarden zijn niet per se dezelfde als die in het onderwijs. Om te verkennen wat de snelle technologische ontwikkelingen kunnen betekenen voor het onderwijs is scenariodenken een ideaal instrument. Toekomstscenario’s trekken je uit de waan van de dag. En informeren, inspireren en confronteren in gelijke mate. Het zijn krachtige aanjagers van gesprek, kennisopbouw en visievorming.

Edwin en Christiaan
Studio Monnik

Wat ga je doen en wat levert deze workshop op?

Als durfinvesteerder reis je naar het jaar 2035 om daar te ontdekken wat de Digitale Revolutie kan betekenen voor het onderwijs.  Aan de hand van toekomstverhalen, historische colleges en discussievragen word je ondergedompeld in een mogelijke toekomst van het onderwijs en uitgedaagd om met een kritische blik te kijken naar de impact van technologie. Waar kan technologie écht bijdragen aan onderwijskwaliteit? En waar staat het belangrijke onderwijswaarden in de weg? Aan het einde van de workshop heb je als team een gezamenlijk statement geformuleerd waarmee je jullie visie op ICT kan opstellen of aanscherpen.

Gesprek

Je gaat met je team in gesprek over de invloed van ICT op het onderwijs.

Kennis

Je verbreedt je kennis over digitalisering en technologieën zoals kunstmatige intelligentie.

Visie

Samen verzamel je input om jullie visie op ICT te ontwikkelen of aan te scherpen.

Bloom, de online workshop

werd gemaakt door Studio Monnik in opdracht van de PO-Raad

Verken het onderwijs van de toekomst

Klaar voor een reis in de tijd?