Plan de remote workshop

Wanneer de workshop te doen

De workshop biedt veel stof tot nadenken en maakt veel los. Idealiter is de workshop onderdeel van een dagprogramma zoals een studie - of strategiedag. Waarin het ochtenddeel de workshop als input gebruikt, en in het middagdeel ruimte ingeruimd kan worden om de opgedane inzichten te bespreken en te vertalen naar concrete stappen in de eigen organisatie.

Tijdsinvestering

De workshop bestaat uit twee delen.
‣ Voorbereiding: De nulmeting (30 minuten). Dit deel doet iedere deelnemer in zijn eigen tijd, voorafgaand aan de workshop.
‣ De workshop (2 uur)

De workshopleider

De workshop heeft een workshopleider nodig. De workshopleider leest van te voren de (korte) handleiding en legt de groep bij de start uit wat de bedoeling is. Ook bewaakt hij de tijd. Verder wijst het zich vanzelf.

Workshop benodigheden

Sluit direct op het internet aan met een kabel, of zit op de plek met de beste wifi ontvangst.
De workshop is het fijnst met een koptelefoon.
De workshopleider wil de resultaten uit De nulmeting graag verzamelen en gebruiken in de workshop. Doe deze op tijd ergens in de dagen voor de workshop.
Min. 2 deelnemers / Max. 10 deelnemers
Ben je met meer? Organiseer meerdere sessies
met elk een eigen workshopleider.
Deel 1: De nulmeting

Voor individuele deelnemers, ter voorbereiding van de workshop.

Deel 2: De workshop

Workshopleider: Deel je scherm en start de workshop!